TEKNİK YAPIM YAYIN DAL DERSLERİ

10. SINIF DERSLERİ (ALAN ORTAK)

TEMEL İLETİŞİM

İletişimin temel kavramları, iletişim türleri, kitle iletişim süreci ve beden dili ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu ders ile öğrenciye, etkili iletişim kurmak için iletişim sürecini inceleme, amacına uygun iletişim türlerini kullanma, kitle iletişim sürecini çözümleme, beden dilini etkili kullanma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

BİLGİSAYARDA FOTOĞRAF İŞLEME

Bilgisayarda temel ayarlar, çalışılacak alanları seçme, katmanlar oluşturma, boyama, desen oluşturma, resimleri boyutlandırma ve yazıcıdan baskısını alma ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, yayınlanacak fotoğraf üzerinde genel rötuşlar yapma, özel alanlar üzerinde çalışma, yeni pikseller oluşturma ve resmi optimize ederek basma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

TEMEL FOTOĞRAFÇILIK

Fotoğraf makinesinin temel parçaları, fotoğrafta ışık, renk ve kompozisyon, doğru ölçeklendirme ve fotoğraf çekim teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, fotoğraf makinesinin ayarlarını yapma, fotoğraf çekim hazırlıklarını yapma ve kompozisyon kurallarına uygun fotoğraf çekme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

ELEKTRİK-ELEKTRONİĞİN TEMEL İLKELERİ

Elektriğin temel esasları, elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi, temel elektrik malzemeleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, temel elektrik esaslarını kavrama, elektriksel ölçüm yapma ve gerekli elektrik malzemelerini seçme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

RADYO-TV YAPIMCILIĞI

Radyo yayıncılığının temelleri, radyo programı yapım aşamaları, radyo program türleri, televizyon yayıncılığının temelleri, televizyon personelinin yapısı, televizyon yapım mekânları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, radyo-televizyon program yapım ve yayıncılığının temel yapısını analiz etme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

TEMEL KAMERA

Kameranın parçaları ve aksesuarları, kameraların çalışma prensipleri, kamera bağlantıları, kamera hareketleri, kaset ve kayıt ortamı türleri, kamera çekim hazırlıkları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, kamera ayarlarını yapma ve TV yayıncılık kalitesinde görüntü çekimi yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

11. SINIF DERSLERİ (DAL DERSLERİ)

Radyo-Televizyon alanında yer alan dallara özel ve mesleği destekleyici yeterlikleri kazandıracak dal dersleri, ağırlıkla son sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir.

SESLENDİRME SİSTEMLERİ

Ses, ses cihazları, seslendirme sistemi montajı ve seslendirme sistemindeki arızaları giderme ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

ETKİLİ KONUŞMA VE YAZMA TEKNİKLERİ

Sesin oluşumu, sesin nitelikleri, seslerin ve kelimelerin doğru telaffuzu, konuşma kusurlarını düzeltme ve yazı dilini etkili kullanma ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

IŞIK TEKNOLOJİSİ

Bu derste öğrenciye, ışık yapım malzemelerini, ışık ölçme aletlerini ve filtreleri kullanarak amaca uygun aydınlatma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

SENARYO

Senaryonun ve senaryo yazarının temel özellikleri, senaryonun dramatik yapısı, karakter oluşturma, zaman ve mekân örgüsü ve değişik türde senaryolar ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

SES KAYDI VE KURGUSU

Radyo ve televizyon stüdyoları ve dış mekânlarda ses kaydı, ses perspektifi, analog ses kaydı ve kurgusu, dijital ses kurgu ünitesi bileşenleri ve dijital ses kurgu programları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

VİDEO KURGU

Analog-dijital kurgu sistemleri, dijital kurgu sistem türleri, dijital kurgu ünitesi bileşenleri ve bağlantıları, kurgu ünitesi problemleri ve çözümleri, kurgu program pencereleri, kurguyu görsel ve işitsel malzemeyle zenginleştirme ve haber kurgusu ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

12. SINIF DERSLERİ

TELEVİZYON HABERCİLİĞİ

Haberin nitelikleri, basın kuruluşlarında gündem takibi ve organizasyonu, haber izleme ve toplama yöntemleri, haber dilinin özellikleri, haber yazma teknikleri, özel haber araştırma ve yazma yöntemleri, Radyo-TV haber formatını çözümleme, görsel malzemeler ve basın bültenlerinde haber, anons çekimi, röportaj ve canlı yayında sunma ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

ESTETİK AYDINLATMA

Temel aydınlatma yöntemleri, ışık yapma teknikleri ve dramatik aydınlatma yöntemleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, yapım elemanları ile uyumlu çalışarak temel aydınlatma yöntemleriyle dramatik aydınlatma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

KURGU TEKNİKLERİ VE ESTETİĞİ

Kurgunun amaçları, türleri, hileleri ve efektleri, film kurgulama kural ve ilkeleri, görüntü estetiği, temel görüntü geçiş türleri, efektli geçiş türleri ve haber kurgusu ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

SİNEMA TARİHİ

Bu derste öğrenciye, doğuşundan günümüze dünyada ve Türkiye?de sinemanın gelişimi, önemli yönetmenler, filmler ve sinema akımları ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.